Warning: file_put_contents(/www/wwwroot/www.zhanqun.com/index/temp/www.tg630.com/uqncnjynhtml.php): failed to open stream: No space left on device in /www/wwwroot/www.zhanqun.com/index.php on line 131
加贺美真里加贺美真里,高坂爱里高坂爱里

加贺美真里加贺美真里,高坂爱里高坂爱里

发布日期:2021年03月08日
设为主页  |  加入收藏
巨安集团员工招聘全面展开

发布时间:2014-2-24 12:13:13  浏览次
分享到:

巨安集团岗位招聘明细

序号

部门

岗位

人数

本次招聘人数

备注

1

总经理

 

1

 

 

2

加贺美真里加贺美真里,高坂爱里高坂爱里

副总经理

 

4

 

 

3

人力资源管理部

经理

1

1

 

后勤保障部

经理

1

 

 

 

库管

2

2

 

 

货运员

1

1

 

 

前台

1

1

 

 

事务、文秘、人力

1

1

 

 

小计

7

6

 

4

财务管理部

经理

1

 

 

 

出纳

1

1

 

 

会计

4

3

 

 

小计

6

4

 

5

采购管理部

审核经理

1

1

原商务部

 

高级采购经理

2

2

 

 

采购员

1

1

 

 

小计

4

4

 

6

世博公司

经理

1

 

 

 

技术经理

加贺美真里加贺美真里,高坂爱里高坂爱里

1

1

 

 

销售

5

5

 

 

技术员

6

6

 

 

小计

13

12

 

7

软件开发管理部

经理

1

 

 

 

技术员

3

3

 

 

小计

4

3

 

8

工程管理部

加贺美真里加贺美真里,高坂爱里高坂爱里经理

1

 

 

 

项目经理

7

7

 

 

技术经理

7

7

 

 

技术员

7

10

 

 

资料员(内勤)

4

4

 

 

小计

26

28

 

9

市场管理部

市场管理部经理

1

1

客户部

 

区域经理

8

8

 

 

市场商务部经理

1

1

 

 

商务专员

4

4

 

 

技术专员

加贺美真里加贺美真里,高坂爱里高坂爱里

2

2

 

 

小计

16

 

10

质检管理部

经理

1

1

 

 

技术员

2

2

 

 

小计

3

3

 

 

总计

 

84

60